Gdzie kierować wniosek o upadłość?

Przedsiębiorca mierzący się z problemami finansowymi musi podjąć jeszcze jedno wyzwanie – w odpowiednim momencie podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości i przedstawić sprawę przed sądem, by upadłość została oficjalnie ogłoszona. Należy bowiem pamiętać, że ostateczna decyzja zawsze należy do sądu i nawet najgorsza sytuacja finansowa bez orzeczenia w świetle prawa nie jest upadłością.

 

Rozpatrywanie sprawy

Sprawy związane z upadłością przedsiębiorstw rozpoznaje sąd upadłościowy. W Polsce jest nim sąd rejonowy – sąd gospodarczy. W skład sądu upadłościowego wchodzi trzech sędziów zawodowych. Ważne jest określenie przez przedsiębiorcę właściwego dla niego sądu rejonowego – w pierwszej kolejności przesądza o tym siedziba przedsiębiorstwa. W przypadku osoby prawnej określając właściwy sąd, bierze się pod uwagę siedzibę jej organu zarządzającego – wyjątek stanowi sytuacja, gdy ustawa lub oparty na niej statut stanowi inaczej. Najłatwiej określić właściwy sąd na podstawie adresu wskazanego na fakturze VAT lub wskazanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Określenie sądu właściwego do rozpatrzenia upadłości

Najłatwiej określić właściwy sąd, który powinien zająć się sprawą przedsiębiorcy, gdy ma on jedną siedzibę lub siedzibę organu zarządzającego. Więcej problemów może przysporzyć sytuacja, gdy przedsiębiorstwo dłużnika składa się z kilku zakładów, dodatkowo w takich przypadkach często są one położone w okręgach właściwych dla różnych sądów, a dodatkowo trudno określić, który z zakładów można nazwać głównym. Wówczas właściwy jest każdy z sądów, co stanowi spore ułatwienie dla przedsiębiorcy. Kolejny budzący wątpliwości przypadek to sytuacja, gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanego i usytuowanego przedsiębiorstwa – właściwy sąd określa się wówczas na podstawie miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy. Natomiast gdy dłużnik nie posiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania właściwy sąd znajduje się na obszarze majątku dłużnika.