Jak prowadzić firmę, by uniknąć upadłości?

Przedsiębiorca decydując się na prowadzenie własnego, nawet niewielkiego biznesu, staje przed sporym wyzwaniem. Prowadzenie własnej firmy to nie tylko satysfakcja i korzyści finansowe, ale często również kłopoty, które mogą prowadzić do bankructwa i upadłości. Mogą one przytrafić się każdemu – niejednokrotnie doskonale funkcjonujące przedsiębiorstwo niespodziewanie popada w kryzys. Sztuką jest przetrwać ten moment i wyciągnąć wnioski, by zapobiegać kolejnym kłopotom.

 

O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca zakładając własną firmę?

Wiedza dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw oraz uwarunkowań prawnych to podstawa, aby rozpocząć prowadzenie biznesu. Jednak informacje zdobywane na początku działalności nie wystarczą. Celem każdego przedsiębiorcy jest osiąganie zysków, ale należy liczyć się również z ciemnymi stronami pracy na własny rachunek. Konieczna jest także świadomość warunków rozwoju firmy oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ważne jest, by przedsiębiorca wiedział, jak przygotować się i uniknąć upadłości, co zrobić, by wraz z firmą nie utracić całego majątku, jak przeprowadzić upadłość firmy, by nie popaść w jeszcze większe kłopoty i jak naprawić popełnione wcześniej błędy.    

Nie bez znaczenia jest specyfika prowadzonej firmy, upadłość spółki niesie inne problemy dla jej zarządu niż upadłość małej lub średniej firmy dla jej właściciela. Bankructwo i upadłość nie powinny być tematami ignorowanymi, nawet jeśli przedsiębiorca dopiero rozpoczyna swoją przygodę z biznesem. Warto od początku poszerzać swoją wiedzę – dzięki konsultacjom z doradcami lub licznym publikacjom dotyczącym prowadzenia firmy i rozwiązywania problemów finansowych.

 

Jak uniknąć bankructwa – podstawowe rady

Zarządzanie firmą to złożony i indywidualny proces, jednak o kilku podstawowych kwestiach nie powinno się zapominać. Na szczególną uwagę zasługuje sprawne zarządzanie wierzytelnościami i kontakt z partnerami biznesowymi. Przedsiębiorca powinien gromadzić dokumenty rejestrowe nowych klientów oraz dokonywać aktualizacji danych obecnych partnerów. Zaufanie nie może w tym przypadku wykluczać kontroli. Więcej uwagi warto również poświęcić umowom i ich konstrukcji, dbając, by znalazłby się tam wszystkie niezbędne dane i warunki współpracy. Nieprecyzyjnie sformułowana umowa może przysporzyć kłopotów przedsiębiorcy. W umowie z klientem przedsiębiorca powinien zaznaczyć możliwość cesji należności. Okaże się to potrzebne przy pozyskiwaniu takich narzędzi finansujących transakcję jak faktoring lub w przypadku odsprzedania ewentualnego długu firmie windykacyjnej.

Racjonalne zawieranie umów to również świadomość swoich możliwości - jeśli zdecydujemy się na realizację zbyt dużego zamówienia, możemy postawić firmę w trudnej sytuacji. Kontrakt, który miał być sukcesem, może stać się powodem utraty płynności finansowej. Firma może nie być gotowa na jego realizację, nie posiadając odpowiednich zasobów operacyjnych ani finansowych.