Upadłość firm

Upadłość przedsiębiorcy – cele i skutki

Kłopoty finansowe i rosnące zadłużenie dotyczą coraz częściej osób prywatnych, ale problem nie omija również przedsiębiorców i ich firm. Niemożliwe do spłacenia raty, kolejne długi i niewypłacalność mogą skłonić do podjęcia decyzji o upadłości. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że postępowanie przed sądem to skomplikowana i poważna procedura.   Cele upadłości Upadłość przedsiębiorcy wynika z jego niewypłacalności wobec wierzycieli, jej...

Czytaj dalej >

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę

Zadłużenie i problemy finansowe to codzienność wielu firm, ale niektórym trudno wyrwać się z kłopotów i jedynym wyjściem okazuje się wniosek o ogłoszenie upadłości. Kto może ogłosić upadłość? Nieważna jest wielkość czy rodzaj firmy. Przepisom zawartym w Prawie upadłościowym i naprawczym podlega szereg przedsiębiorców: - osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą – również jednoosobową. Musi być ona jednak wpisana do...

Czytaj dalej >

Upadłość nie dla każdego

Przeszkody w ogłoszeniu upadłości Ogłoszenie upadłości ma na celu przede wszystkim zaspokojenie roszczeń i zabezpieczenie interesów wierzycieli danego przedsiębiorstwa. Podstawą dla wydania przez sąd odpowiedniego orzeczenia jest stwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w sposób pełny i terminowy. Od chwili wystąpienia takich okoliczności przedsiębiorca ma dwa tygodnie na złożenie wniosku. Możliwość...

Czytaj dalej >

Wniosek o upadłość gospodarczą

Sam fakt zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy nie jest jednoznaczny z jego upadłością. Orzeczenie w tej sprawie zależy od decyzji sądu, który rozpoznaje okoliczności powstania zadłużenia oraz wskazuje najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów wierzycieli. Niezbędnym krokiem do rozpoczęcia tej drogi jest złożenie wniosku – takie prawo przysługuje zarówno zadłużonemu przedsiębiorcy, jak również jego wierzycielom   Wniosek składany przez...

Czytaj dalej >

Okoliczności ogłoszenia upadłości

Przedsiębiorcy zmagają się z problemami finansowymi coraz częściej, dlatego niekiedy trudno im rzetelnie ocenić, czy są one podstawą do ogłoszenia upadłości. Chęć dalszego prowadzenia firmy i nadzieja, że kłopoty mają charakter przejściowy najczęściej powodują, że dłużnik zbyt późno decyduje się na rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Zwlekanie w tym przypadku jest początkiem kolejnych problemów – utrata płynności finansowej może być już tak...

Czytaj dalej >

Gdzie kierować wniosek o upadłość?

Przedsiębiorca mierzący się z problemami finansowymi musi podjąć jeszcze jedno wyzwanie – w odpowiednim momencie podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości i przedstawić sprawę przed sądem, by upadłość została oficjalnie ogłoszona. Należy bowiem pamiętać, że ostateczna decyzja zawsze należy do sądu i nawet najgorsza sytuacja finansowa bez orzeczenia w świetle prawa nie jest upadłością.   Rozpatrywanie sprawy Sprawy związane z upadłością...

Czytaj dalej >

Rodzaje upadłości

Decyzja o ogłoszeniu upadłości nigdy nie należy do łatwych. Zadłużony przedsiębiorca jest zobowiązany przede wszystkim do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, co może pochłonąć jego majątek i spowodować, że firma zniknie z rynku. Jednak jest to tylko jedna z możliwości, jakie stwarza postępowanie upadłościowe. O wiele bardziej optymistycznie rysuje się przyszłość przedsiębiorcy, który dojdzie do porozumienia z dłużnikami. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać...

Czytaj dalej >

Czym skutkuje upadłość przedsiębiorcy?

Droga do ogłoszenia upadłości wcale nie jest łatwa – przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków, a przede wszystkim zaspokoić roszczenia wierzycieli. W zależności od obranej przez dłużnika i sąd drogi, różne mają być konsekwencje związane z upadłością. Warto zdawać sobie z nich sprawę wnosząc do sądu wniosek, nie wszystkie są bowiem korzystne dla przedsiębiorcy, który nie chce utracić swojej firmy.   Upadłość likwidacyjna W wyniku...

Czytaj dalej >

Co dzieje się z majątkiem dłużnika ogłaszającym upadłość?

Podejmując kroki zmierzające do ogłoszenia upadłości należy pamiętać, że jej ogłoszenie jest równoznaczne z włączeniem całości majątku dłużnika do masy upadłości.   Masa upadłości Termin ten określa majątek zgromadzony by zaspokoić roszczenia wierzycieli. W jej skład wchodzi majątek będący własnością dłużnika w dniu ogłoszenia upadłości oraz ten, który udało mu się nabyć w tracie postępowania upadłościowego. Przyjmuje się, że...

Czytaj dalej >

Postępowanie naprawcze

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę to ostateczne rozwiązanie problemu niewypłacalności. Można mu jednak zaradzić, jeśli dłużnik w odpowiednim momencie podejmie działania, by zaradzić pogarszającej się sytuacji firmy. Jednym ze sposobów jest postępowanie naprawcze. Stosuje się je wobec dłużników, którzy co prawda na bieżąco regulują swoje zobowiązania, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo stanią się niewypłacalni.   Warunki...

Czytaj dalej >

Upadłość przedsiębiorcy – przydatny słowniczek

Kwestie prawne związane z upadłością firmy mogą stanowić wyzwanie dla dłużnika rozważającego takie rozwiązanie. Podstawowe pojęcia i ich znaczenie to wiedza, która pomoże podjąć właściwe decyzje i łatwiej zrozumieć sądowe orzeczenia.   Masa upadłości W jej skład wchodzi majątek dłużnika, a celem jest zaspokojenie wierzycieli. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo wymienia mienie, które nie wchodzi w skład masy upadłości.  ...

Czytaj dalej >

Upadłość jednoosobowej firmy

Problemy finansowe i zagrożenie upadłością nie dotyczą wyłącznie wielkich przedsiębiorstw, ale coraz częściej z taką ewentualnością muszą liczyć się prywatni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności. Ustawa dotycząca prawa upadłościowego i naprawczego wymienia ich w gronie podmiotów mogących ogłosić upadłość.   Wniosek o upadłość Do rozpoczęcia postępowania upadłościowego niezbędny jest wniosek złożony przez zadłużonego...

Czytaj dalej >

Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości firmy

Przedsiębiorca zdający sobie sprawę z własnej niewypłacalności może podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości. Jeśli jego problemy finansowe nie są wyłącznie przejściowe, może być to jedyne rozwiązanie sytuacji i warto dobrze przygotować się do tego kroku.   Prawna podstawa upadłości Możliwość ogłoszenia upadłości posiadają wszystkie podmioty – zarówno duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Szczegółowe uregulowania...

Czytaj dalej >

Jak prowadzić firmę, by uniknąć upadłości?

Przedsiębiorca decydując się na prowadzenie własnego, nawet niewielkiego biznesu, staje przed sporym wyzwaniem. Prowadzenie własnej firmy to nie tylko satysfakcja i korzyści finansowe, ale często również kłopoty, które mogą prowadzić do bankructwa i upadłości. Mogą one przytrafić się każdemu – niejednokrotnie doskonale funkcjonujące przedsiębiorstwo niespodziewanie popada w kryzys. Sztuką jest przetrwać ten moment i wyciągnąć wnioski, by zapobiegać kolejnym...

Czytaj dalej >

Upadłość firmy a zaległe pensje pracowników

Najważniejszą przesłanką do ogłoszenia przez sąd upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność. Pod tym pojęciem kryje się niezdolność do regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli, kłopoty finansowe odbijają się negatywnie również na pracownikach firmy. Mogą oni jednak dochodzić swoich praw i upominać się o zaległe wynagrodzenia – muszą zwrócić się w tym celu do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.   Osoby...

Czytaj dalej >